Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 7 november 2011

Det lyfts överallt

Upptäckte att det är flera i nämnd och utskott som går ut offentligt med vad de tycker. Marmander i kommunfullmäktige (under ser rött över dyr advokatnota) http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4782854
och (under ingenting blir rätt och riktigt) http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4784562
både J-O Gustavsson och Ingamaj Krüger går ut offentligt
Där talar Ingamaj om att Per-Olof Hermansson varit emot att barnen skulle hem tillbaka till oss hela tiden. Ända sedan i maj.
Det var nytt. Han som sagt att han varit den som ar hårdast drivande för att barnen skulle få komma tillbaka. Har han ljugit för mig hela tiden?

I Sydsvenska Dagbladet http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svart-liv-vantar-omhandertagna-barn_563041.svd#after-ad är det en artikel om en undersökning runt omhändertagna barn. De löper större risk än andra att begå självmord och leva kortare. De lyfter att vården försvinner då barnet fyller 18 men behovet av trygghet bra vuxenkontakter gör det inte. Åter en brist i lagen. Det är skillnad mellan att bli myndig och att bli vuxen. Alla uppdrag upphör med några få undantag då barnet fyller 18 år. Tre av fyra av dessa ungdomar tvingas till fortsatt kontakt med kuratorer via socialen. Men det är inte samma sak som en familj även om det inte är deras egen.

Sedan kommer det nu ärenden efter ärende i tidningen. Socialen som felhanterar så att barn kommer i kläm.
Socialen i sundsvall har krismöte. Där hade jag föresten 7 ärenden till med omplacerade fosterbarn. Det måste jag också göra något åt så fort jag får tid. Det gäller familjer som inte själva orkat ellr vill anmäla.

Tidningen lyfter tre ärenden till (i plus varianten) http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13892344.ab?teaser=true
Ett barn som hämtades på dagis

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13892347.ab?teaser=true
De anklagades för att ha skakat sitt barn och blev av med tre. Det är Malin som var med upp till riksdagen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13892350.ab?teaser=true
Där är det en mamma som fråntogs sitt barn som hon sedan fick kämpa för ett år.

http://www.aftonbladet.se/ipadoriginal/article13892342.ab
Flera experter lyfter återigen det faktum att utredningar inte håller måttet. Att det är ett klippande och klistrande av åsikter, tyckande och tänkande och alldeles för lite fakta.
Det är vad jag och många med mig försöker ändra på. Vi talade om det både hos BO och i riksdagen.

Något positiv har kommit ur detta, då vi tänker efter så när allt detta började för två år sedan ville ingen media lyfta eller skriva om. Men vårt ärende har fått upp det på bordet. I nuläget går det inte en vecka utan att det står i någon tidning om något fall ibland flera. Det är många och det händer ofta och det måste göras något åt det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar