Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 12 november 2011

Ordförande Hermansson

I dagens BT har jag ett inlägg.
Efter beslutet att det inte blev någon överklagan blev det bara tyst. Det var precis som någon stuckit hål på en ballong. Nu är det kört, det finnas inget mer att göra och då rasar intresset. Men så är det inte riktigt. Det är inte helt kört. Barnen kommer inte att bli kvar där det är så länge till, det är min fula övertygelse.

Efter att nämnden röstat och ordförande gick emot alliansens åsikt att överklaga, få det prövat kunde jag inte låta bli att tal om hur det var vid vår sista kontakt, min med ordförande.

Som sagt jag visste inte att man som ordförande kan villkora saker man säger med sin röst. Gör som jag säger så röstar jag för, gör du det inte så kommer jag att rösta mot dig. Hur kan man ha en ordförande som gör på det viset? Han skall agera korrekt. Han skall inte hämnas för att någon inte har samma åsikt eller inte håller med.

Som sagt vi har haft en hel del kontakt. Jag undrar lite över hur många av de närmare 30 sparade mail jag har som han diariefört?
I ett skriver han:
”Det jag skriver på min privata mail och som jag får här räknar jag som en privat kontakt”,
I ett annat:
”Läste din blogg, och ville bara säga att man inte skall tro allt som står i tidningen, Jag vill därför ge dig lite information (men vill inte bli citerad eller namngiven om du använder informationen”).
Jag svarade att jag då inte kunna använda den då anklagar han andra ledamöter för att ge mg info och skriver:
”Fråga till dig: du framför ju saker som du hör från ledamöter i socialnämnden utan att ange vem, varför kan du inte använda information från mig utan att ange att jag är källan”?
Jag tycker att det är ett märkligt beteende av en ordförande.
Sedan informationen han ger mig:
Vi bestämde i juli (när delegationen till SU inte hävdes) att nämnden skulle få hela utredningen, och att vi skulle granska ärendet (dvs. handläggning, utredning och beslut) den 24 aug.

SU har inte motiverat sitt beslut, vilket man är skyldig att göra enligt förvaltningslagen när man avviker från utredningens/förvaltningens förslag. De har heller inte dokumenterat hur de resonerat ur barnperspektiv (det borde ingått i motiveringen). Det är just barnens situation som Socialstyrelsen tidigare kritiserat oss för att inte följa upp och dokumentera (skriftligt visa hur barnen har det). Om man fattar beslut som går mot det förslag tjänstemän lägger fram i en utredning så måste det motiveras utifrån den utredning som tjänstemännen gjort. Saknas underlag för att motivera beslutet måste ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutet igår blev att en majoritet av nämnden skriver en protokollsanteckning med kritik mot att det saknas motivering, och att barnperspektivet därmed heller inte dokumenterats, samt att SU skriver en protokollsanteckning där de anför hur de resonerat och med sin motivering, samt att andra ledamöter som inte ingår i SU, men som inte delar majoritetens inställning, får skriva sin egen protokollsanteckning. Så det blir tre anteckningar: majoritetens, SU:s och övriga ledamöter.

Socialstyrelsen kommer granska ärendet och beslutet också.

Vad jag vet är det flera saker här som inte stämmer.
Min uppfattning är att han försökte styra vad jag skrev i bloggen till sin fördel.

Jag har också ett mail där han skriver att min kritik till utredningen är lagd som bilaga till den. Den utredning som mammans försvar använt sig utav och vann på i förra instans. Den Bo Edvardsson kritiserat så hårt.
Ändå är min kritik inte med till rätten inför den dom som kom nu.
Varför om den låg som bilaga?
Trots att advokaten sa att den var så tydligt och det var så viktigt att den var med.

Den var enligt honom orsaken till att Bo E inte behövde kallas och så är den inte inlämnad.
Advokaten sa att det var nämnden som sagt att Bo E inte behövde kallas. Vem i nämnden då? De hade inget möte?
Vet att advokatens kontakt i nämnden var Hermansson.
Är det han som bestämt att Bo E inte skulle kallas?
Han har t.o.m. i press talat om att han inte var så possitiv till Bo E.
Var det orsaken till att han inte ansåg att han skulle kallas?
Skall han avgöra vilka vittnen som skall kallas och inte?
Skall han påverka rättegången och kanske orsaka att vi förlorade?

Trots att ordförande sagt att de skulle överklaga det så långt det gick för att få en prejudicerade dom, för att testa barnperspektivet.
Trots att han sagt att han varit hårdast drivande i detta ock det är fel efter fel i domen och hela domen bygger på en felaktig uppfattning, samarbetet fungerar inte bättre nu för det finns inget samarbetet alls. Det är en skyddsplacering. Mamman vet inte ens vilka familjen är, och det finns inget samarbete dem emellan.
Ändå väljer ordförande att rösta emot att överklaga.
Istället lägger han sig, röstar emot med hänvisning till att det inte skulle vara någon ide.
Som sagt man kan ju undra varför?
Ett möjligt svar är ju i inlägget i dag men då är frågan är om det så en ordförande skall agera?

5 kommentarer:

 1. Jag förstår det fostermamman skriver om.
  Samma sak har jag upplevt. När denna Hermansson blev ifrågasatt för sina vad som upplevdes mera än märkliga ageranden så började han straffa och hämnas. detta har påverkat och gått ut över oskyldiga barn. Så olla gör Hermsnsson. Är han arg på något i soin vuxna värd så fär att hämnas där drar han sig inte för att skada barn och andra oskyldig i hans väg.

  Känner så väl igen mygleriet med hemliga överenskommelser osv - precis så som fostermamman skriver om.
  När han sedan i frågasätts så smäller han till.

  Mera information kommer om detta.

  SvaraRadera
 2. Jag har också både mailat och fått svar från Hermansson. Svaret väcker dock bara ännu fler frågor om sakernas tillstånd kring socialnämndens ordförande...

  SvaraRadera
 3. Jag har personligen varit med när han kritiserat flera kvinnliga ledamöter i socialnämnden, inklusive sin egen partikollega enligt Hermsnsson var det citat: "farligt att ha kontakt med dem".

  SvaraRadera
 4. Jag har själv varit i kontakt med Hermansson, där jag bad om att få till ett möte för att förmedla de myndighetsövergrepp som min familj utsattes för. Jag inbjöd en annan drabbad familj att delta vid mötet, som också hade drabbats illa av inkompetensen som råder vid socialförvaltningen i Mark. Ingen av oss hade tidigare träffat varandra. Jag redogjorde för hur de hade behandlat oss som familj, föräldern från den andra familjen gav sina synpunkter på hur socialförvaltningen agerar, Hermansson använde sig av sitt vanliga ordkräkande utan innehåll, samt att han pratade illa om bl a Mia Magné inför oss och varnade oss att inte ta kontakt med andra i nämnden.


  Vid ett tillfälle lite längre fram bad jag om att få företräde inför nämnden för att få framföra hur illa vi som familj hanterades. Hermansson ensam nekade mig vid två tillfällen, jag ifrågasatte hans agerande och fick till svar att han inte behövde någon annan i nämndens samtycke vid ett nekande, vilket jag naturligtvis starkt ifrågasatte. Jag fick aldrig tillfälle att framföra vad vi blev utsatta för, förrän de gjorde ett akut omhändertagande på min dotter, fast det inte fanns något akut.

  SvaraRadera
 5. Hermansson har på det märkligaste sätt blandat samman sig själv med socialförvaltningen i ett ärende underteckand känner till. Han som ordförande lämnar anmälningar till socialchefen och dennes konsulter när frågor ställs om nämndens arbete.

  detta gör han troligtvis av helt samma skäl som antyds av fosterhemsmamman - hämnd. Ge tillbaks, visa vem som bestämmer och har makten.

  Så här kan bara en oerhört futtig man bete sig. Vara primitivt arg på vuxna som ifrågasätter, och låta barn bli redskapet som han smockar till med...

  detta måste få ett slut i Mark.
  Glad att alliansen ärligt låtit medborgare få veta vad som pågår inom deras nämnd. de är förtroendevalda av folket - fast även här vill Hermansson köra alla diskussioner internt med hemligheter, tysnadskultur och mygel. detta, om något visar väl vad han går för.

  Måtte inte alliansen göra som Pellby i eglinger/Hjertenaffären - visa nu på att ni är bättre och klarar av att avsätta en olämplig ordförande. detta så att socialnämnden någongång kan få chansen att göra sitt verkliga arbete istället för att tvingas in som förlängd arm och tilrättaställare av Hermanssons myglerier.

  SvaraRadera