Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 9 november 2015

Anledningen

Det är ju så många ensamkommande pojkar ifrån Afganisatan.
Vi ju tagit emot en och väntar en till och hittar precis vad det handlar om för deras del i expressen.
Nu förstår jag varför.
http://www.expressen.se/nyheter/de-flyr-hellre-an-atervander-dit/
Kriget i Syrien gör att fler och fler ensamkommande flyktingbarn söker sig till Sverige.
Men kriget påverkar inte enbart den syriska befolkningen.
Fyra av fem barn som kom till Sverige under den förra veckan var afghaner, och många av dem kommer från Iran.
– De får välja mellan att kriga för den syriska regimen eller att skickas till Afghanistan, säger Freshta Dost, styrelseledamot i Svenska Afghanistankommittén.

Migrationsverket meddelade tidigare under måndagen att mer än 10 000 personer sökte asyl i Sverige under den föregående veckan.
I siffrorna kan man se att 2827 av dessa var ensamkommande flyktingbarn. Men de flesta kommer inte från krigets Syrien.
Istället är de flesta barnen, som på egen hand har flytt till Sverige, afghaner. Men det är inte Afghanistan de flyr ifrån.
– Majoriteten av de afghaner som flyr är unga killar, bosatta i Iran. De flesta har bott där under lång tid, men den iranska regimen hotar att skicka dem till Syrien för att strida för Bashar al-Assad, säger Freshta Dost.

Ställs inför ultimatum

Enligt henne är många afghaner bosatta i närliggande länder, framför allt i Iran och Pakistan.
Eftersom de inte ses som fullvärdiga medborgare ställs många unga pojkar inför ett ultimatum. Antingen åker de till Syrien och krigar, eller så skickas de tillbaka till Afghanistan.
Valet får många personer att välja en tredje utväg - flykten till Sverige.
– Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats en hel del. Många av de unga pojkarna har bott i Iran under större delen av sina liv och har ingenting att hämta i Afghanistan. De flyr hellre än återvänder dit, säger Freshta Dost.

Expressen har vid flera tillfällen skrivit om den oroliga situationen i Afghanistan. Den får unga afghanska pojkar att välja flykten via Turkiet och Grekland snarare än att återvända till hemlandet.
 
Hittade även en film som beskriver vad de gått igenom
http://www.svtplay.se/video/4646739/dokument-utifran-flykten/dokument-utifran-flykten-avsnitt-1
Även http://www.svtplay.se/video/4526787/dokument-utifran-den-langa-vagen/dokument-utifran-den-langa-vagen-avsnitt-1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar