Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 3 juli 2012

Ny granskningsinstans nästa år

Igår satt jag och letade efter några saker i lagen och påminde mig om att det faktiskt står att man SKA göra utredning ang vårdnadsöverflytt efter tre år.
Ändå säger en del kommuner att de aldrig gör dem.
Tror att det var 2010 det gjordes tror det var två stycken totalt i Sverige.
Det jag saknar är att det inte står vad utrednignen innebär. För många räcker det med ett kryss i en ruta. har gjort men sedan behöver man ite redovisa vad man gjort.
Det säger med andra ord ingenting.

Har just talat med en socionom som berättade att socialtjänsten fått kritik för att man gör för lite vårdnadssöverflyttningar. Att de ger för lite stöd till familjehem och att vårdnadsöverflyttningar skall kunna göras med bibehållet stöd. Det kom ifrån socislsytrelsen om jag fattade rätt.
Hurra säger jag.

Pratade sedan med en på socialstyrelsen. De har fått för mycket att göra sedan de tog över granksningen. de hinner inte med. Sedan är det inte rätt att de som utformar direktiv för hur socialtjänsten skall arbeta även skall hålla i granksningen av den.
Det har jag sagt sedan de tog över.
De har haft grankningen i drygt två år och inte en enda komun av alla som fått kritik har ens fått böter,trots att det var meningen att det skulle bli tuffare tag, mer åtgärder och krftigare sanktioner mot de som gjorde och gör fel. .
Jag har tjatat vid varje besök i riksdagen och varje kontakt med riksdagen.
Nu berättade hon att de tagit åt sig av kritiken.
Det har blivit för mycket anmälningar för att de skall hinna med, det händer för lite, det tar för lång tid...
Nästa år startar man en ny instans. en granskningsinstans som bara skall granska hälso och sjukvård, äldrevård samt socisltjänsten. http://www.regeringen.se/sb/d/15508/a/196009

Regeringen har idag utsett Gunilla Hulth-Backlund till ny generaldirektör i Regeringskansliet. Hulth-Backlund kommer att leda arbetet med att bygga upp den nya inspektionsmyndigheten för vård, omsorg och socialtjänst, i enlighet med tidigare besked. Därefter tillträder hon som generaldirektör på den nya myndigheten.

Den nya inspektionsmyndigheten övertar uppgifter som idag ligger hos Socialstyrelsen, och som tidigare låg hos länsstyrelserna. På det här viset samlas kompetensen på en och samma myndighet, samtidigt som Socialstyrelsens dubbla roller som normerande och granskande myndighet frångås.
  Gunilla Hulth Backlund blir den nya generaldirektören.
http://www.dagensmedicin.se/jobb/gunilla-hulth-backlund-ny-generaldirektor

Hon är medveten om de problem Socialstyrelsens tillsyn har dragits med och de växande ärendehögarna som fått bland annat Statskontoret att rikta skarp kritik mot hur tillsynen har fungerat. Än har Gunilla Hulth-Backlund ingen färdig lösning på hur den nya myndigheten ska undvika att hamna i samma situation.
Välkomnar det beslutet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar