Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 11 juli 2012

Mycket på gång

Igår lanserades en ny kommunikationsstrategi; pejling och dialog. http://www.regeringen.se/sb/d/15509/a/196724 

Det handlar om att sprida strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige mellan år 2012 - 2014. Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra insatser för att sprida och kommunicera en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin vänder sig till kommuner, landsting och statliga myndigheter

För kommunerna finns det tydliga vinster med att stärka barns rättigheter. De får bättre underbyggda beslut, värdefulla insikter som bidrar till att utveckla verksamheten och möjlighet att bli föregångare på området, säger Barnombudsman Fredrik Malmberg.


Sedan är det redan kritk  mot den nya myndigheten http://rod.se/rivstart-av-tillsynsmyndighet-f%C3%A5r-kritik-0
Uppdraget från regeringen till utredaren Stefan Carlsson var att göra en stor översyn av de statliga vård- och hälsomyndigheternas struktur. Hans förslag, som lämnades över till socialminister Göran Hägglund (KD) i maj, innebär att tolv myndigheter blir fyra.

Men parallellt med Stefan Carlssons utredningsarbete, så valde regeringen att öppna ett snabbspår på socialdepartementet för förbereda för en särskild myndighet för tillsyn, ett uppdrag som i dag ligger på Socialstyrelsen. Även arbetet med en it-myndighet påbörjades.

Stefan Carlsson anser att regeringen agerande är problematiskt av flera skäl.
- Man hackar sönder min utredning. Jag är rädd att det övriga inte blir av. Själva kärnan i förslaget är ju kunskapsmyndigheten. Det är den som kommer att ge de stora effekterna, säger han

Det är alltså främst han som fått i uppdrag att se äver vad som skall göras. Han menar att man hackar sönder hans utredning. Men regering säger att de visste vad de vill så den delen kunna man snabba på med trots att det pågår en utredning.  Mats Gerdau säger:

- Vi vet att vi vill ha en myndighet som är vass och med muskler. Därför bryter vi loss den delen för att få den på plats redan inom ett år


Inom justite departementet pågår en utredning runt systemet runt nämndemän i rätten. http://rod.se/kritiserat-system-med-n%C3%A4mndem%C3%A4n-utreds  Personer som sitter som politiker utan juridisk utbildning.
Flera remissinstanser vill begränsa användningen av nämndemän och bland andra Advokatsamfundet, Riksåklagaren och Hovrätten för Västra Sverige vill slopa dem i hovrätten.
Uppdraget ska vara klart den 28 juni nästa år. Sedan tidigare arbetar en annan utredning med nämndemännens medverkan i brottmål och de båda utredningar ska nu synkronisera sina förslag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar