Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 10 juli 2012

En recension

Fick idag en länk till en resension av en bok. Barns rätt till familjeliv. av Lena Hellblom Sjögren
http://www.crimenews.se/component/content/article/1-senaste-nyheterna/245142-nordmarkfallet-tas-upp-i-ny-bok.html
Boken handlar om hur vuxen eller rättare sagt föräldraperspektivet idialiseras i alla instanser i Svergie. Hon tar upp ett antal ärenden i boken och vilka konsekvenser det får för barnen i de ärendena.

”Boken handlar om barn, som utan att det funnits en saklig och opartisk grund för det, har avskilts från en mamma eller en pappa eller båda. Det handlar om barn, som har påverkats att se en förälder eller båda, som främlingar och fiender, och att avvisa kontakt med dem.

Författarens redogörelser om dessa infekterade vårdnadstvister berör. Man förstår att något går sönder inombords på den person som drabbas av att ett barn tas ifrån en och detta oavsett om det funnits fog för åtgärden eller ej.

Ett gripande avsnitt är det som rör en mamma som misstänks ha Münchhausen syndrome by proxy. Kvinnan hade misshandlats av sin man och enligt författaren feltolkas signalerna från den rädda kvinnan så sjukvårdspersonal trodde att barnen måste skyddas från mamman istället från den misshandlande maken.

Hellblom Sjögren trycker hårt på den biologiska anknytningens betydelse, att barnet ”behöver en nära och god kontakt med båda sina föräldrar och sina anhöriga på föräldrarnas sida". Författarens olika exempel i boken styrker hennes tes att det skadat barnen att ryckas upp från sina rötter. 
Ibland har vi i samhällsingripanden dock kunnat se hur den biologiska anknytningen överbetonats.  
I fallet med familjehemsbarnen i Mark menade vissa reaktionära strömningar att det var viktigare med blodsband än psykologisk anknytning. Barnens vilja tillmättes ingen betydelse. Hellblom Sjögren har såvitt jag vet inte yttrat sig om detta ärende men jag nämner det som ett exempel på att pendeln ibland slår för långt åt båda håll. I vissa fall drivs biologisk anknytning in absurdum och ibland är det psykologisk anknytning som är på modet. Men i de familjefall författaren redogör för finns inte den problematik som i Mark-fallet.

Resencenten beskriver ett antal av ärenden som lyfts i boken. Han avslutar med orden:

Sammantaget kan sägas att ”Barnets rätt till familjeliv” är en källa till kunskap. Den påvisar hur mycket skada förutfattade meningar kan göra i rättsprocesser och hur viktigt det är att noggranna utredningar bedrivs då det ibland, bokstavligt talat, handlar om människors liv.

1 kommentar:

  1. Ska du inte skriva lite om vad som sägs om barn och barns rättigheter på världskonferansen i socialt arbete som hålls i Stockholm nu i dagarna?

    SvaraRadera