Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 26 september 2012

Nyhetsvärdet försvinner snabbt

Det är konstigt att se hur fort nyhetsvärdet försvinner och intresset svalnar.
Idag kunde jag inte hitta en enda artikel om Haddile.
Jag fortsätter ändå:
I en artikel i går : http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15501170.ab
stod det :

Migrationsverket hävdar att Haddiles mamma vill återförenas med dottern, och bygger utvisningsbeslutet på denna önskan.
Trots att det inte finns något bevis för att mamman vill återförenas:
– Det är oroande att verket hanterar relevant information så slarvigt, anser Haddiles advokat Carl-Olof Lindberg.

Det finns alltså inga garantier för att mamman över huvudet taget vill återförenas.
För de som har lite kunskap runt hedersrelaterat våld vet att det kan vara så att mamman blivit gravid och familjen inte ens vet om det, att det är anledningen att hon gått under jorden.
Som advokaten säger man bygger beslutet på felaktigheter precis som i vårt fall.
Lägg till att rätten inte villl höra, inte vill träffa familjehemmet eller flickan som de nu skall besluta om http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15496910.ab
Det var ju likadant med oss.Vi fick ju inte vara med på förhandlingarna från början.

Detär så mycket likheter, Brist på barnperspektiv, synns på familjehemmen, att lagen kan tolkas så olika då det passar.
När skall någon våga lyfta och prata om felaktigheterna?
Skulle föresten ha varit med på debatt runt detta i morgon men de ville inte att ämnet skulle få för mycket plats och jag kunde för mycket och de troddeatt jag skullet a för stor plats så jag fick inte komma.
Nu blir det bara Haddiles familjehems mamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar