Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 10 september 2012

Någon verkar behöva dö

Igår var det debatt program runt Petzäll´s dör. Politikern som dog medan han väntade på behandling. Det är konstigt  att någon först skjall behöva dö för att ansvarig minister skall reagera.
Nu var hon med. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15412809.ab
Hon säger:
– Missbruks- och beroendevården har varit nedprioriterad i många landsting. Det som är viktigt att säga är att det är för dålig tillgång på metadon i landet. Det är inte acceptabelt att man inte kan tillgodose behoven, sa hon och fortsatte:
– Metadonbehandling finns redan i dag i Socialstyrelsens riktlinjer.

För långa köer

Maria Larsson påpekade att köerna är långa och att landstingen uppenbarligen inte sköter sin uppgift. Hon har beställt en statlig utredning som kom ut för 1,5 år sedan, men sedan dess har inget gjorts.
Folkhälsoministern påpekade att remissvaren inte var entydiga.
– Man tyckte väldigt olika.

Med andra ord ingenting.

I Expressen http://www.expressen.se/nyheter/ministern-svarar---efter-petzalls-dod/ står det:
Enligt SVT dog 487 personer med någon form av droger i kroppen förra året. Det är den högsta siffran någonsin i Sverige.
I SVT:s Agenda på söndagskvällen medgav folkhälsominister Maria Larsson att vården av missbrukare har misslyckats på flera håll i landet.
I Agenda lovade Maria Larsson att det ska komma ett lagförslag från regeringen innan nästa sommar.
– Det som har komplicerat det är att remissutfallet inte är entydigt. Alla 25 remissinstanser tycker olika.
nu vill Annika Petzäll att ministern ska gå från ord till handling.
– Den här utredningen har legat färdig så länge. Jag förstår inte vad som tar sådan tid. Maria Larsson måste förstå att det är bråttom. Att förlora ett barn är det värsta man kan vara med om, det var först i dag som det gick upp för mig att jag inte är mamma längre. Det är bråttom! Folk hinner lida och dö, säger hon till Expressen.se.
– Hon hinner få fler liv på sitt samvete ju längre hon väntar.
Jag tycker att Maria Larsson åtminstone kunde lova att missbrukare kunde erbjudas vård i andra landsting om deras egna saknar kompetens.

Som sagt det är konstigt att någon måste dö och ändå skall det ta ytterligare tid. Det skall utredas och utredas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar