Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 31 oktober 2011

Inte på kartan

Fick ett mail att Marks socialtjänst är på väg att få nya anmälningar på sig till socialstyrelsen.
Jag fick lite bakgrund till ärendet och är så förvånad över att de inte verkar lära sig.
Fick även ett telefonsamtal ifrån polisen förra veckan att åklagaren nu äntligen fått tid att ta tag i ärendet de ville komma hit för at se vad som hänt sedan sist.
Jag fick också ett mail som började med att: som ni vet har kammarrätten avslagit begäran om hemflytt.
Ok jag har uttalat mig i press Vi är inte part och det är de som får beslutet och de tar för givet att jag begärt ut domen själva. Jag har inte fått den av dem. Inte heller beslutet förrän nu snart två veckor efter.
Min man fick äntligen ut pengarna för resor och förlorad arbetsinkomst i samband med umgängena men inte jag.

Tänkte på en sak som stod i domen, något om ansvaret. Jag hävdar att bara den som kan påverka bär ansvaret och det kunde inte vi. Vi var ju inte och är ju inte part. Inte heller barnen kunde påverka.
Det är också bara den som förstår konsekvenserna som kan bära ansvaret för olika beslut det kan inte barnen. Ibland undrar jag om ens mamman förstår konsekvenserna av de beslut hon fattar eller driver.

Att konsekvenserna skulle bli att barnen skulle förlora allt och vi också kunde vi inte veta eftersom vi inte involverades i planerna.
I helgen tänkte jag på den sista helgen vi var där med barnen. Pojken lärde sig cykla alldeles själv. Han var så lycklig och cyklade fram och tillbaka på vägen. Tösen var ilsk för att hon inte klarade det sedan kom min man på att hon kunde åka med bakom biosonen om han bara sprang bakom och höll i. då blev hon lycklig igen.
Nu har vi missat när hon lärde sig. Det är så mycket vi har missat. De var som fiskar i vatten redan då men med flythjälp. Nu simmar de själva utan hjälpmedel. Det har vi också missat.
Pojken hade tappat ett antal tänder det har vi missat. Första skoldagen.

Nej det kan inte vara meningen att det skulle bli såhär. Det konstiga är att det inte finns på världskartan att de inte skall komma hem. Det finns inte i min världsbild. Livet kan inte vara så orättvist. Så jag hoppas fortfarande och tror att det skall ske ett under.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar