Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 12 oktober 2011

Brev från socialstyrelsens generaldirektör

Jag har fått brev ifrån generaldirektören på socialstyrelsen.

Han precis som Maria Larsson skriver om deras intention med hur det skall fungera när man utövar tillsyn på en kommun. Sedan tillägger han att de inte kan gå in och ändra ett beslut taget av en kommun. (det har jag heller inte bett honom för det vet jag) Sedan talar han om att de inte kan bestämma om det skal betalas ut ekonomisk kompensation till sådana som drabbats inte heller beordra en kommun att betala en sådan.

Han berättar också att de nu skall samla all data runt olika granskningar för att kunna kräva ex utbildning eller vägledning. Han bekräftar att de i Mark hittat flera brister och man har ställt krav på åtgärder och följer upp dessa. Bara i Mark har det varit fyra olika beslut. Han bifogar diarienumren. Sedan hänvisar han till att de inte kan göra mer men att det pågår både en domstols förhandling och en polisutredning ang. det hela.
Med andra ord inte nytt.
Undertecknat honom själv i egen hög person.

De borde kräva utökade möjligheter att agera och framför allt borde de använda de möjligheter de har vilket de inte gör enligt min åsikt.
de har möjligheten att utsömma böter det gjorde de inte, de har rätt att åtala om de upptäcker eventuella lagbrott det gjorde de inte heller. Trots att de stod på TV och sa att de hittat sådanna. Nu pågår ju ändå en sådan utrednign hos åklagaren och vi får se vad den leder till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar