Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 18 oktober 2011

Dagen efter domen

Dagen börjar med en artikel i BT http://www.bt.se/nyheter/mark/biologiska-mammans-advokat-(2990205).gm mammans advokat tycker att det är nog. Det kan man tycka om man inte vet att det högsta barnen vill och önskar är att få komma hem, tillbaka till oss igen.
Det står att jag menar att rätten inte förstår barmens anknytning till oss men det gör de nog men tar ändå inte hänsyn till den utan låter andra saker gå före. Var är barnperspektivet i att man vet hur viktig anknytningen är men inte tar hänsyn till den? Som jag skrev igår påstås samarbetsproblemen vara orsak men två vittnen talar om i rätten att de inte fanns och mamman har som sagt själv sagt till nämnden i maj att hon inte har problem med mig. Vad har hänt sedan i Maj då vi inte träffats? Det bra samarbetet med det nuvarande familjehemmet skall vara en annan orsak trots att det inte ens finns.

I Hn http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1397481-barnen-blir-kvar-i-det-nya-familjehemmet
Står det att: Kammarrätten stöder sig på LVU:s skrivning om att barn ska kunna återförenas med sina biologiska föräldrar. Det behovet kan säkrast säkerställas om barnen, enligt moderns önskemål, är kvar i det nuvarande familjehemmet.
Då undrar jag hur länge skall man fortsätta med hemtagningsförsök när nu fem kommuner gjort bedömningen att hon inte är lämplig. Trots idoga försök har det inte lyckats och Mark inte heller längre tror på en hemflytt. Hur länge skall ett barn kunna ryckas upp och flyttas på gång på gång för att en förälder skall få en chans till?

På radio Sjuhärad http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894 där ligger en längre intervju med mig, en med ordförande i utskottet och en med ordförande i nämnden.
Även i GP ligger en artikel. http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.751152-fosterbarn-kvar-i-nya-familjehemmet Där kommer en längre intrevju.

Även på GT http://gt.expressen.se/nyheter/1.2594276/forlorade-kampen-om-barnen-i-mark
Här menar man att det är mitt bloggande som skulle vara orsak till att man inte kan flytta tillbaka barnen men om jag inte bloggat hade vi inte ens varit i rätt.

Jag hoppas nu på att nämnden ändå väljer att överklaga. Högsta förvaltningsdomstolen tar bara ärenden som kan vara prejuridicerinade. Vi har i Sverige en treårs regel och barnen hade bott fyra år. Frågan är hur tungt det skall väga, det behöver testas i högsta instans för att få veta hur det skall hanteras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar