Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

måndag 17 oktober 2011

Domen

Då har den kommit domen.
Vad säger man, vi förlorade.
Å ena sidan är jag inte förvånad eftersom jag visste att advokaten inte gjorde sitt bästa, inte var där och inte ens lämnade in det som fanns.
Å andra sidan hade jag naturligtvis hoppats.

Rätten anser att barnen skall bo kvar där de är. De säger sig förstå att barnen har sin anknytning hos oss men eftersom det verkar fungera lika bra hos den nya familjen och mamman då har en större möjlighet att kanske få hem dem på sikt och hon tycker att samarbetet fungerar bättre med den mamma anser man att barnen skall bo kvar där. Samarbetet fungerar bättre med den nya fostermamman … konstigt biomamman vet antagligen inte ens vet hur den nya fostermamman ser ut, för hon är inte med på umgängena inte heller vart hon bor,…. så hur det bättre samarbetet baseras på undrar jag.

Sedan menar man att de mår bra och de har knutit an även till dem och därför kan de bo kvar. Men då har man inte förstått det där med anknytning alls. Man byter inte ut en sådan relation på ett år. Kanske aldrig.
Idag jobbar med umgängen med föräldrar därför att anknytningen är viktig, men det man missar här är att det är oss de har anknytningen till. Det borde alltså vara den som är viktigast. Sedan säger man att den kan bytas ut på ett år.

De säger att barnen skall bo kvar för att anknytningen till mamman är så viktig. Men då talar de mot sig själva eftersom det är mig barnen ser som sin mamma.

Om man kan byta ut en anknytning på ett år behöver man ju inte ha några betänkligheter när man tvingas placera barn för det fixar man på ett år enligt vad man kommit fram till i rätten. Och man behöver heller inte arbeta med anknytning till de som är viktiga utan det räcker med att man fött ett barn. Säg det till alla som adopterat. De är inte viktiga hur länge barnet än bott hos dem för det är den som fött dem som är viktig och det är hos den de har sin anknytning oavsett hur länge de varit isär.

De menar att barnen skall bo kvar där för att samarbetet med biomamman är det viktigaste men det är inte där de skall bo. och något samarbete är det inte tal om.

Det som gör mig argast är att man i domen ser att man tillåter samma handläggare som orsakade alltihop sitta och vittna och dra samma lögner som vi förlorade barnen på. Samma saker som både socialstyrelsen och socialnämnden konstaterat vara felaktiga, dem sitter hon och drar i rätt.
Hon påstår att jag motarbetade umgängena trots att hon själv inte var med och två vittnen som var med på umgängena talar om att de fungerade väl och blev bättre med mig närvarande.
Hon påstår fortfarande att vi nekat handledning trots att det inte stämmer och han var med på ett möte i september för att hitta till oss.

Trots att andra vittnar om att jag uppmuntrade kontakterna med mamman säger hon tvärtom. Hennes namn blir ju offentligt i och med domen som går att beställa i Jönköping.

Trots att nämnden inte längre har några planer på att barnen skall hem inom överskådlig framtid menar mamman att hennes försök att igen påbörja en hemtagningsprocess är lättare i den nya familjen.
Det är alltså inte slutstrulat för barnen utan det kommer att fortsätta.

Alla jag haft kontakt med är arga. Jag har knappt hunnit lägga på ena samtalet innan nästa har ringt.

Även media har lagt ut hitintills har det varit med på Ekot http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=2694 både på kvart i fem Ekot och kl 21.00
och Radio Sjuhärad
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=4751432
BT
http://www.bt.se/nyheter/mark/det-stora-haveriet-pa-barn--och-familjeenheten-i-mark(2990015).gm
Artikeln från I lördags ligger nu på nätet.
http://www.bt.se/nyheter/mark/fosterbarnen-stannar-hos-modern(2989589).gm
de stannar ju inte hos modern utan i det ”nya” familjehemmet.
Hallands Nyheter
http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1397481-barnen-blir-kvar-i-det-nya-familjehemmet

Det var med på aktuellt och TV 4 Borås.

I Västnytt redan på morgonen vartenda program
http://svtplay.se/v/2568937/vastnytt/17_10_09_10?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2569892/sb,p103404,1,f,-1
I västnytt http://svtplay.se/t/103402/vastnytt Kl 19.16
Jag håller med ordförande i socialutskottet att de som möjligen vunnit är de som ombesörjer det nuvarande familjehemmet möjligen de i förvaltningen som inte vill att barnen skulle tillbaka.
Här är en intervju med den ena av domarna som talar emot sitt eget resonemang.
Hon säger att de anser att barnen skall bo kvar för att anknytningen är så viktig. Anknytningen som de har till oss är så viktig ändå skall barnen bo kvar där de är eftersom mamman tycker det, henne som de inte skall hem till och därför är samarbetet med mamman viktigare än vart barnen vill bo och där har sin anknytning. Trots att det inte är där de skall bo och trots att de är verbala och talar om vad de vill och det är att komma hem tillbaka till oss där de har hela sin anknytning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar