Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 6 oktober 2015

Ny telefon linje

Då öppnar en ny telefon linje för att minska antalet självmord. Telefonlinjen drivs av den ideella föreningen Mind och är öppen dygnet runt.
Den vänder sig både til de som mår dåligt men äve de som är anhöriga.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6271937
– Alldeles för många människor dör i självmord. Det går att förebygga självmord. Det går att få hjälp, säger Carl von Essen som är generalsekreterare för Mind.
Telefonlinjen kommer att vara öppen dygnet runt och vänder sig både till de som har tankar på att ta sitt liv och till anhöriga. Den som ringer får vara anonym men när medarbetarna anser att det är fara för någons liv kommer de att försöka ingripa genom att ringa 112.
Konceptet har testats i andra länder och har varit framgångsriskt, säger Carl von Essen.
– Det man vet från tidigare erfarenhet i andra länder är att självmordslinjer kan vara ett bra sätt att förebygga självmord. Det är överhuvudtaget viktigt att ha den här typen av stöd som är lättillgängligt.
Enligt siffror från Karolinska Institutets suicidforskningscentrum tog drygt 1600 svenskar sitt liv under 2013. Av dessa var 1107 män och 499 kvinnor. Av dessa var sju av tio män. Särskilt vanligt är självmord bland de i övre medelåldern och bland pensionärer.
Antalet självmord har minskat sedan 1980-talet, förutom bland unga i åldrarna mellan femton och tjugofyra år, där självmorden snarare ökat under de senaste tio åren.

Det är väl bra om vi hjälps åt att sprida det.
I går kväll tittade jag på Morgans mission. Morgan Alling som jobbar med en klass runt mobbing. Tanken är att de skall bli ambassadörer och undervisa andra.
Jag tyckte att det var skönt att de även visade att det inte gick så bra i början och hur de tackalade det. Att Morgan visade hur nervös han var. Kommer definitivt fortsätta att titta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar