Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 30 oktober 2015

Kan faktiskt förstå

Flyktingströmmarna drar med sig problem på de flesta håll.
Redan hårt belastade socialsekreterare går fullständigt på knäna på vissa håll
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6290543
De är utarbetade, och för den ordinarie personalen som är kvar ökar därför trycket ännu mer, säger kommunchef Bo Wallströmer.
– De andra har ju inte suttit och rullat tummarna innan det här uppstått utan de har ju haft en hel del att göra de med, så alla andra ärenden finns ju kvar. Det handlar om vanliga barnutredningar, det handlar om försörjningsstöd, missbruksvård och allt möjligt som blir lidande av allt detta, säger Bo Wallströmer.
Ljusnarsbergs kommun med knappt 5 000 invånare har under flera år tagit emot många flyktingar per invånare.
Just nu har Migrationsverket 785 sängplatser i kommunen, men Bo Wallströmer tror att det är ännu fler. Det här skapar ett stort tryck på kommunen. Han och de andra cheferna ägnar stor del av sin arbetstid åt den här frågan, en av flera saker han anser att de inte blir kompenserade för.
Samtidigt som intervjun görs idag kommer ännu ett mejl från Migrationsverket till Bo Wallströmer. Det handlar om ytterligare planerade asylboenden i Ljusnarbergs kommun som om de kommer klara inspektionen kommer att ge ytterligare 390 platser i kommunen.
– Det är klart att det blir ytterligare en påfrestning, antagligen, säger Bo Wallströmer.
 
Lägesbeskrivning från länet
Ingen annan kommun utöver Ljusnarsberg uppger att de har sjukskrivna socialsekreterare. Men alla skriver att läget är pressat.

KumlaSituationen inom socialtjänsten ansträngd, men läget är hyfsat under kontroll. Vissa personalförstärkningar/förändringar har inneburit en viss lättnad för tillfället.
LaxåSocialförvaltningen har en hög belastning, men vi hanterar situationen.
AskersundLäget är ansträngt. Vi har en hög belastning men än så länge kan vi hantera det.
HallsbergLäget är mycket ansträngt. Det blir allt svårare, för att inte säga omöjligt, att ordna boende till de ensamkommande barnen. Nästa steg kan bli hotell eller annan akut lösning.
Andra arbetsuppgifter/åtaganden "trängs undan" av arbetet med de ensamkommande barnen.
HälleforsSituationen extremt pressad både för individ- och familjeomsorgen och förskola/grundskola.
NoraVi har nått smärtgränsen. Kommer takten i anvisningar av barn att öka klarar vi inte av situationen.
LindesbergVerksamheterna är hårt belastade, främst inom social förvaltningens barn och unga-grupp. Kommunen har beslutat sätta stopp för mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
KarlskogaSituationen är ansträngd och vi har brist på familjehem.
LekebergLäget är under kontroll.
Örebro
Situationen mer ansträngd än tidigare, men fortfarande under kontroll.
Degerfors kommun har inte svarat på frågan.
Det är kommunchefer/socialchefer som har svarat på frågan. 


Men även andra delar i kommunerna belastas. Många flyktingar har även en dålig tand status och behöver mycket vad gäller tandläkare
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6289565
Alla asylsökande har rätt till akut tandvård, och barn har rätt till fullständig tandvård, något som satt press på Folktandvården runt om landet.
Det visar en enkät från Ekot som besvarats av alla landets regioner och landsting.
En vanlig ökning av antalet asylsökande ligger på runt 50 procent nu i höst jämfört med förra året. Kliniker i kommuner med hög mottagning och nära asylboenden har extra hårt tryck.

I Dalarna är det nu svårt att få akuttiderna att räcka och tandvårdschefen i Kalmar län skriver att det nu är risk för arbetsrelaterad stress. Bristen på tolkar är stor inom de flesta landsting och regioner.
I Norrbotten uppger divisionschefen att tolkbristen gör att patientsäkerheten hotas. I många landsting är eller väntas köerna för friska vuxna bli längre.
– Det finns naturligtvis risk för undanträngningseffekter här. Att vi inte hinner med den planerade vård som vi i övrigt har tänkt oss, säger Anders Ljungné, tandvårdschef över allmäntandvården i Västra Götaland.

I nuläget behöver bland andra Västra Götaland, Uppland, Skåne och Kalmar mer personal. Många jobbar också på en omfördelning av personal till kliniker med högt tryck. I exempelvis Skåne har man ökade öppettider och i Jönköpings län funderar man nu på olika lösningar.
– Vi är redan i dag ute på asylboendena men skulle kunna vara det i mycket högre utsträckning. I dag håller vi lektioner i munhälsa. Vi talar om hur svensk tandvård fungerar. Vi kanske skulle kunna göra enkla undersökningar där. Ingenting är omöjligt. Vi måste titta på nya lösningar hela tiden, säger Kerstin Gustafsson
 
Det gäller även skolan som nu måste ta emot många fler som behöver extra undervisning och stöd på olika sätt. Skolpsykologer som inte är utbildade att ta hand om den typen av problem som de nu möter. Sjukvården.....
Man planerar t.ex ett asyl boenden i en liten ort som heter Lundsbrunn
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6290656
Inne i entrén till Lundsbrunns kurort står en fontän och sprutar vatten. Här är det tomt på människor, bortsett från personalen. Men det kan ändras snabbt eftersom Migrationsverket vill att upp till 870 asylsökande ska flytta in på hotellet, om inga fel upptäcks.
Och för en ort med 887 invånare i den senaste folkräkningen innebär det många frågor. Det säger flera av de jag pratar med utanför affären, men som inte vill ställa upp med namn.
 
Jag kan faktiskt förstå att det finns de som reagerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar