Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 7 oktober 2015

2 av 10 unga bostadslösa

Alltfler unga danskar blir hemlösa.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6272833
Unga hemlösa i Danmark blir allt fler. I dag är var tredje hemlös mellan 18-29 år, enligt en ny rapport från nationella centret för välfärd i Köpenhamn

Men den här gruppen är svår att nå eftersom de ofta inte ser sig själva som hemlösa.
– Bilden jag hade av hemlösa är en som ligger på en bänk med en whiskyflaska under armen. Det är inte så man tänker på sig själv överhuvudtaget, säger Julie som är en av många hemlösa i Köpenhamn.

Bilden av en hemlös som sover på en bänk med en whiskyflaska under armen är inte något 18-åriga Julie kan känna igen sig i. Men hon har inte någon permanent bostad utan är utelämnad till högst tillfälliga boenden, det är det som gör att man räknas som hemlös i statistiken.

Julie stod utan ett eget hem när hennes mamma flyttade till en mindre lägenhet och då blev varje dag en kamp, berättar hon.
– Var dag var en kamp för att jag inte visste var jag skulle bo, jag visste inte vad jag skulle göra. Det var mycket förvirrande.
Hennes historia kan man ta del av på Kofoeds skolas hemsida.

Skolan är ett av de ställen runt om i Danmark där unga kan få hjälp till självhjälp för att ta sig ur sin utsatta situation. Många unga danskar är i dag i Julies situation.
Mellan 2009 och 2015 fördubblades antalet unga hemlösa. Den nya kartläggningen visar att det i Danmark nu finns nästan 1 200 unga utan egen bostad. Men de flesta sover inte på gatan utan tillfälligt hos vänner och släktingar.

Det här är en alarmerande utveckling, säger Lars Benjaminsen, forskaren bakom kartläggningen. Han menar att den största anledningen till ökningen är bristen på billiga bostäder:
– Den alltmer pressade bostadsmarknaden drabbar unga som är socialt utsatta extra hårt och denna utveckling ser vi ju i många länder i väst, säger han.

Kartläggningen visar dessutom att nästan 80 procent av de unga hemlösa antingen har någon typ av psykisk sjukdom, missbruksproblem eller både och.
Om man inte får stopp på den här onda spiralen så kommer den accelerera och få allvarliga konsekvenser, både för de unga och för samhället i stort, menar Lars Benjaminsen:
– De här unga kan hamna så långt utanför samhället att de problem de får kan komma att påverka dem långt upp i deras vuxna liv, säger han.

I Sverige presenterade socialstyrelsen senast 2011 en stor rapport om bostadslöshet: "Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011". Då var i hela landet 34 000 personer bostadslösa och 21 % av dessa var mellan 18-26 år. Det vill säga två av tio bostadslösa, eller omkring 7 000 personer, var unga utan egen bostad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar