Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

lördag 31 oktober 2015

Lagbrott föder nya problem.

Det har länge varit kris inom socialtjänsten. Det går inte ens att rekrytera nya handläggare på ånga ställen. Det för med sig att vissa kommuner nu fyller upp med obehörig personal.
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/socialsekreterare-larmar-om-lagbrott
För att få in mer personal och fylla vakanser inom socialtjänstens barn och ungdomsenheter i Uppsala föreslog arbetsgivaren nyligen att se över om man i vissa fall skulle kunna frångå kravet på behörig personal med socionomutbildning eller motsvarande. Något som starkt ifrågasätts av Akademikerförbundet SSR som representerar en stor del av medarbetarna.
– Från 1 juli 2014 är det nya regler kring behörighet för vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Och då kommer ju arbetsgivaren i så fall att begå lagbrott, säger My Eriksson, specialisthandläggare och förtroendevald inom Akademikerförbunder SSR.

Men My Eriksson menar att det finns utbildad personal. Det gäller bara att locka med rätt saker.
– De väljer andra yrken än att komma till barn- och ungdomsenheterna. Det handlar om att höja statusen på yrket, höja lönen och se till att vi har rimliga arbetsförhållanden, säger hon. 

Man kan inte säga att krisen inom socialtjänsten blir bättre av alla ensamkommande flykting barn. Det behövs ännu  flera handläggare. Fick berättat för mig hur det fungerar igår. Migration verket hör av sig och talar om att x dagen kommer det x antal personer och de är f.r.o.m då kommunens ansvar. De vet inget om dem.  mer än vilket land de kommer ifrån och vilket språk de talar. Då det gäller ensamkommande barn har de förhoppningsvis  en familj och man åker då direkt dit med barnet tillsammans med en tolk. Ofta talar barnet inte ett ord engelska. Man får en stund med tolken då de kommer sedan är man rätt utlämnad med placeringen. Placerings kommunen informerar boende kommunen om att det finns ett barn där som skall in i skola och de skickar sedan räkningen för detta till placerings kommunen.
De skickar sedan räkningen vidare till migrationsverket.
Det innebär att det finns de som ser chansen att göra en hacka på många placeringar. en del får så mycket som 1500 per dygn/barn. Många som aldrig jobbat som familjehem tidigare, som inte är utbildade, inte har erfarenhet och då är risken stor att barnet kommer att fara illa.
Hörde om en familj som hade 9 barn med placeringar. En annan med 7.

Lägg då till att det kanske är obehörig personal som jobbar m,ed frågorna. Jag är rädd  att det kommer en ny kris med alla dessa barn som riskerar att hanteras fel och illa. Och det är vi familjehem som får skulden trots att det inte kommer att vara vana, erfarna utredda hem utan nya som gör det för pengarna.
Jag är rädd att det från att ha varit en ordentlig kris går till att bli ett fullständigt haveri som vi kanske inte reser oss ifrån .
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar