Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 2 oktober 2015

Ännu en som skall ut

Då är det en till som skall ut. Denna gången efter 6 år.
http://www.op.se/jamtland/ostersund/efter-sex-ar-i-sverige-ska-wajdi-visas-ut
Mamman och brodern försvann spårlöst. Han tvingades se på när pappan och farbrodern avrättades.
När Wajdi Mosat var 13 år kom han som ensamkommande flyktingbarn till Sverige.
Nu ska han visas ut

Det är en lite disig duggregnig fredag förmiddag och jag knackar på hos familjen Lindberg/Persson i Östra Odensala.
Det är Wajdi som öppnar.
– Han är som en son i huset, våra tre söners storebror, säger Emma Lindberg, mamma till Wilmer, Harry och Bosse.
Jag och Wajdi tar i hand och när våra blickar möts är det ett par vänliga, men mycket ängsliga ögon jag ser.

Kort hans berättelse:
"Min pappa och hans bror hade ett snickeri tillsammans i flera år. En grupp ur det muslimska brödraskapet kom till dem och hotade med att de måste betala en summa pengar eller ansluta sig till islam. De vägrade. Då kidnappade de min mamma och yngste bror och sa att de skulle mörda dem om de inte betalade. Men de hade inga pengar. Då kom de tillbaka och mördade min pappa och min farbror när jag var där. Jag såg alltihop."
Wajdis ögon tåras och han har svårt att fullfölja berättelsen. Det måste ha varit oerhört chockerande för en 13-åring att uppleva detta.
Därmed var han ensam med sin lillebror, som var 10 år. De tog sig till en morbror, men denne blev orolig för repressalier så han hjälpte Wajdi att få kontakt med en smugglare, som skulle ta honom till Sverige. Hans lillebror skulle han försöka lämna till ett kloster.
På kort tid hade nu Wajdi mist alla sina anhöriga.

I Migrationsverkets beslut står att det finns brister i hans berättelse, att den präglas av motstridiga uppgifter, och att han inte har angett någon dokumentation till stöd för berättelsen. De skriver att han inte gjort sannolikt att han vid ett återvändande till Egypten riskerar att utsättas för förföljelse och att han därmed inte är att betrakta som flykting.
När Wajdi är 18 år anses han vara vuxen. Då kommer utvisningen att verkställas.
Då har han varit i Sverige i sex år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar