Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 26 augusti 2011

Vilket stämmer?

Då är det ”liv” igen.
Mötet häromdagen där man skulle titta på vad som gick fel urartade visst.

Enligt ordförande gick det lugnt tillväga.
Han och Vice, Lomander menar att de har majoriteten bakom sig och kommer att skicka in en skrivelse mot utskottet. Men enligt de i nämnden som tidningen talat med stämmer det inte utan de verkar snarare vara på gång att lämna in en skriftlig protest mot det olämpliga bemötandet utskottet utsattes för.
Sedan tar de även upp här att det är ekonomisk kris. http://www.bt.se/nyheter/mark/socialen-i-mark-i-djup-ekonomisk-kris(2913307).gm

Även HN http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1337006-socialnamndens-kostnader-skenar-ivag skriver om den ekonomiska krisen. Ordförande säger att det tillstor del är personalresurserna de tvingats öka, de har anställt 7 stycken förra året.

I Radio sjuhärad http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4664042 kritiserar ordförande och Vice ordförande öppet utskottet och deras förfarande de ifrågasätter hur utskottet kunde gå emot förvaltningen och ta beslut innan deras utredning var klar. Men det kom ju fram att utredningen inte var tillförlitligt. Att det inte fanns skäl för insatser över huvudet taget. I inslaget talar de även att de nu lämnar in en protokolls anteckning med kritik
Inte beslutet i sig - utan det faktum sociala utskottet inte motiverar varför man lät barnen komma tillbaka till sin biologiska familj, trots att utredningen om förhållandena inte var klar - och tvärt emot den utredning som förvaltningen gjort.
Protokollsanteckningen är en ovanlig markering och visar på en spricka inom socialnämnden om att en majoritet i socialnämnden ser allvarligt på att motiveringen saknas

Men i BT som ringt runt ett flertal av ledamöterna så verkade det inte vara en majoritet som stod bakom? Utan de hade tvärtom reagerat på deras bemötande mot utskottets ledamöter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar