Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 25 augusti 2011

Brist på självinsikt

Även dagens Borås tidning lyfter det faktum att den gamla enhetschefen fortfarande plockar ut lön. Hon vägrar bli syndabock och ta på sig ansvaret för vad som hänt.
Facket försvarar henne med att hon kommer från Göteborg där de har en hög andel av handläggningar men faktum är att hon inte ens var färdig med sin utbildning, (hade inte gjort klart sin c-uppsats) inte hade jobbat som chef tidigare och bara jobbade som samordnare när hon sökte sig till Mark. Ansökan bestod dessutom av 7 rader och den andra chefen som fått avgå var referent.

De tar också upp att kommunen går back. Det är inte så länge sedan det stod att de trots allt som hänt gick plus.
Den har visst hunnit ut i nätbilagan http://www.bt.se/nyheter/mark/marks-ekonomi-rasar(2912674).gm

Även HN tar upp att f.d. enhetschefen fortfarande har lön. http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.1335328-socialchef-far-fortfarande-lon

Får hela tiden kontakt med fler och fler som råkat illa ut. En är rebell Robban. Ni vet han som var med på talang. Han har fråntagits sin son för att han är gatumusikant har obekväma arbetstider. De har gett honom umgängesbegränsning och tvingar honom till övervakade umgängen. Han har tagit ärendet till regeringsrätten där han vann. Han skall ha tätare umgängen inför en hemflytt ändå går förvaltningen emot domen och nu har han inte sett sin son på tre månader. Anne Skåner skriver mer om det http://anneskaner.wordpress.com/2011/08/24/farsta-socialforvaltning-gar-emot-regeringsrattsbeslut/ och har lagt ut länkar till ansvariga dit man kan skriva och protestera om man vill. Jag uppmanar många att göra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar