Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 10 augusti 2011

En bra chef/ledare

I dag har jag skrivit två debattartiklar.
Ett svar på en insändare i Hallandsposten. http://hallandsposten.se/asikter/debatt/1.1313313-en-svar-men-viktig-uppgift
Där går avdelningschefen ut och försvarar deras agerande i ärendet runt flickan som inte var misshandlad utan hade vattenskalle.

Jag förstår inte att det skall vara så svårt att erkänna att de gjort fel. Det är ju chefen som sätter ribban för hur handläggarna hanterar medborgarna. Om de är så ovilliga att se och rätta till, så snabba att skyla över och dölja de fel som gjort undrar jag hur många fler fel man skulle hitta vid en granskning.
Det får inte bli prestige när de gör fel så att det hindrar dem från att rätta till.

Som chef eller ledare måste man om någon behandlas illa och det kommer till kännedom vara mycket ödmjuk inför de som drabbats.
Istället försvarar hon som många andra chefer inom socialtjänsten, men även på andra ställen, deras agerande.
De gör allt för att skyla över de misstag som begåtts istället för att erkänna och göra allt för att rätta till och säkerställa att det inte händer igen.
Om man inte ser felen går de ju inte att rätta till och de blir inte mindre fel för att man vägrar se dem eller ger dem andra namn.
Att kalla sig ekonomisk när man egentligen är snål eller saklig när man aldrig ger sig, diplomatisk när man inte tycker att någon annan än man själv har rätt innebär inte att det förändrar faktum.

Likadant här om en chef vägrar att höra de som talar om att fel har begåtts, som sedan göra vad de kan för att dölja de felen och istället för att rätta till anklagar de som försöker förändra.
En som talar om för drabbade hur de borde tycka tänka och agera därför att det nog är de som har fel kommer inte att vinna respekt, inte heller kunna förändra så mycket, inte heller kunna påverka så att man får en bra organisation.

Den andra återigen till ansvarig Maria Larsson, ansvarig minister. Jag förstår inte att hon inte tar alla rapporter om missförhållanden på allvar. Alla som försöker tala om att det inte blev som de tänkt sig. Som är så ovillig att höra vilka felen är och sedan ta diskussionen om hur hon kan förändra. Får vi se om den kommer in och jag kommer då att länka till den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar