Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 9 oktober 2012

Ulricehamn

Då är det Ulricehamns tur att få kritik.
http://www.bt.se/nyheter/ulricehamn/ulricehamns-kommun-far-skarp-kritik-av-socialstyrelsen(3468196).gm
Det är deras jobb ang våldsutsatta kvinor.
Några av punkterna:
* Kommunen jobbar inte aktivt med att identifiera våldsutsatta kvinnor.
* Det saknas skriftliga rutiner för hur ärenden med våldsutsatta kvinnor ska handläggas och även för riskbedömningar. I bara ett av nio fall beskrivs våldet mot kvinnan.
* Handlingsplanen, som är från 2004, anses vara inaktuell och kännedomen om den bland chefer och handläggare är låg.
* Ärenden riskerar falla mellan stolarna på grund av organisationens uppdelning.
* Barnombud – eller motsvarade – existerar inte.
* Det finns inga speciella insatser för särskilt utsatta grupper. Missbrukande kvinnor tas inte emot på kvinnojouren utan hänvisas till vandrarhem eller liknande.
* Beslut om att inte inleda utredningar i fall där barn kan ha bevittnat våld tar generellt lång tid.
Socialstyrelsen kräver flera åtgärder. Bland annat att anmälningar hanteras skyndsamt och att rutinerna för handläggningsprocesser ses över.
Vidare anses att personal bör få regelbunden kompetensutveckling, samt förbättra informationen och revidera handlingsplanen för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld.

 
Men inte heller här blir det konsekvenser....

3 kommentarer:

 1. Hittade hit nu av en tillfällighet och fastnade! När det gäller socialen i Ulricehamn så kommer socialstyrelsen att granska ett stort ärende där socialsekreterare ljugit. Tacka gud att det mest allvarliga finns på band!

  SvaraRadera
 2. Om du skriver hur jag får tag i dig lägger då inte ut det

  SvaraRadera
 3. Hej,
  Tyvärr har inte Ulricehamns kommun idag 2014, förbättrat sitt barnperspektiv.
  Jag känner till ett fall där mannen som arbetar med barn och ungdom i Ulricehamns kommun, har fått flera anmälningar på sig, hur han bestraffar sin 11 åriga dotter. Anmälningar görs, men inget ingenting händer för barnets bästa.
  Observera att detta pågått nu i flera år!
  Gång på gång har utredningar sopats under bordet. Kollegor skyddar varann.
  Förresten, hur lämpligt att en sådan person får arbeta med barn? Detta är troligen bara möjligt i Ulricehamns kommun.
  Kanske dags att koppla in media på detta?

  SvaraRadera