Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

onsdag 27 januari 2016

Inte om utan när

Jag önskar att jag kunde vara lite mer positiv men det ser ut som det är en ny kris på gång. Denna gången inte bara inom socialtjänsten utan inom alla områden som har med flyktingar att göra.

Jag har skrivit om det tidigare polisen som går på knäna. De är maktlösa inför den växande skaran ensamkommande som väljer att leva på gatan.
Redan förra året slog barnombuds mannen larm om att flera hundra bodde på gatan http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bo-oacceptabelt-att-barnen-lever-pa-gatan

Polisen behöver anställa 2500 fler https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/Jan/Polisen-behover-anstalla-2500-fler--/

Det handlade om ensamkommande och flyktingar på agenda i härom kvällen
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ensamkommande-satter-press-pa-socialtjansten
för de som skall ta hand om alltihop är socialtjänsten som redan innan var i kris och det har ju inte blivit bättre. Hälften av alla anmäler sig själva.
Jag har undrat vad som hände med de svenska barnen på nyheterna talade man om att samtalen till bris under julen med 40 %
http://www.svtplay.se/video/5936228/aktuellt/aktuellt-24-01-21-00

Även agenda tog upp problemet
http://www.svtplay.se/agenda

Sedan har vi flickan som dödades på ett asylboende hörom dagen. Nu höjs kraven att ingen skall jobba ensam. http://www.svt.se/nyheter/#inrikes/krav-om-sakrare-arbetsmiljo-pa-hvb-hemmen?&_suid=14538900341680936615983708962
Vet att man på vissa ställen inte ens anställer unga tjejer.
På badhus är det risk för sexuella övergrepp. På vissa ställen får asylsökande inte gå ensamma utan personal med sig. En personal på tre har jag hört.

Samtidigt har man nu fått restriktioner då det gäller ekonomin. Det betyder att kommuner som har barn boende i ex familjehem i andra orter nu försöker flytta dem tillegna boenden eftersom det blir billigare. Har kontakt med en som rekryterrar familjehem, de hade 40 som skulle omplaceras. Hörde även att familjehem i Malmö trakten skulle ha sagt upp sig i mängd därför att de inte får stöd, tolk och goda män.

Jag förstår mycket väl frustrationen i asyl boendena, inga besked, brist på goda män som skall se till att de får pengar, advokat, skriva in dem på skolor och se till att de kollar sjukdomsstatus och vaccineras på vårdcentral. Mång har även eftersatta tänder och det är långa väntetider även dit. Nästan varje dag lyfts problem på olika håll. Jag undrar hur det skall sluta.

Frågan är inte om det skall braka ihop utan när


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar