Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

torsdag 16 augusti 2012

Straffskala utifrån välordnat liv

Hittade en artikel som visar samhällets värdering av barn. En artikel om en pappa som skadar sitt barn för livet. http://www.expressen.se/gt/kraver-fangelse-for-spadbarnsvald/
Pappan skakade sin nyfödde son som pass hårt att den lille pojken fick hjärnskador.
I slutet juni dömdes mannen till villkorlig dom och 60 timmars samhällstjänst för grovt vållande till kroppsskada. Han dömdes även till att betala ett skadestånd till sin son på 35 000 kronor.
Straffvärdet för misshandeln är i vanliga fall sex månaders fängelse men Skaraborgs tingsrätt tog hänsyn till att mannen lever ett socialt ordnat liv och att det inte finns någon anledning att befara att han ska göra sig skyldig till nya brott.
Enligt rätten finns det inte heller något som tyder på att pappan hade uppsåt att skada sin son
.
Villkorlig dom innebär bara att om han gör ett nytt brott inom två år så riskerar han att åka in.
Men han lever ju ett så välordnat liv så den risken är nog inte så stor.
Sedan fick han 60 timmars samhällstjänst. En normal vecka är 40 timmar det är alltså inte ens 1 1/2 vecka där han skall jobba gratis på någon second hand, någon kyrka eller liknande.
Sedan skall han betala 35 000 kr till barnet som är skadat för livet. Kommer barnet ens att kunna njuta, ha roligt för pengarna?
Som en skrev att skjuta en älg vid fel årstid eller en varg för den delen ger fängelse.
Barnet som skadats för livet värderas inte ens till fängelsestraff, bara för att han hade ordnade omständigheter. Så om han hade haft ett rörigare liv så hade han fått hårdare straff? Är det vad man sätter straffskalan efter?

Det är alltså inte så farligt att trasa sönder barn för livet om man har ett välordnat liv.
Om du har ett välordnat liv så får du kanske skjuta varg också och älg vid fel tillfällen, eller det kasnke är en förmildrande omständighet om du är rik och gör ett bankrån. Du behöver ju inte pengarna.
Kammaråklagare Mats-Olov Johansson överklagar nu domen till hovrätten. Han yrkar på att pappan i första hand döms till fängelse för synnerligen grov misshandel. Mannen "har utsatt sin helt försvarslösa och endast några veckor gamla barn för en livsfarlig gärning och har tillfogat sonen allvarlig kroppsskada som kan ge bestående men", skriver åklagaren. I andra hand yrkar Mats-Olov Johansson på att pappan döms för grovt vållande till kroppsskada, som han gjorde i tingsrätten, men att straffet i stället blir fängelse i stället för villkorlig dom och samhällstjänst.

Skönt att se att det ändå finns de som kämpar för att barnet skall få rätt och kompenseras. Att alla skall vara lika inför lagen.Straffet skall ju bero på vad man gjort inte på hur man lever.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar