Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 5 februari 2016

Inte föräldrar till sina barn

Hur galet är detta då? De får inte bervisa att det är deras barn och migrationsverket eller skatteverket tror dem inte
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6361356
Raef Atalla och Ghada Hanna kom till Sverige för tre år sedan med sina barn och bor nu i Eskilstuna. Men i Sverige får de inte folkbokföras som föräldrar till sina barn. Det går inte att bevisa att barnen är deras.

Sedan två år tillbaka har Skatteverket gått ut med att det inte går att lita på dokument och handlingar från Syrien som utfärdats efter det att inbördeskriget började och som styrker relationer eller civilstånd.
Anledningen är att inbördeskriget i Syrien gjort att myndigheter och offentliga institutioner har slutat fungera på flera håll i landet och det gör att Skatteverket anser att det inte längre går att skilja falska dokument från riktiga.

Ghada Hanna, Raef Atalla och deras barn kom till Sverige och Eskilstuna för tre år sen från Syrien. För Ghada och Raef innebär det här att deras barn inte får folkbokföras som deras i Sverige. Trots att deras barn är 19 och 20 år anses inte födelsebevisen som de hade med sig till Sverige vara tillförlitliga eftersom de ordnades efter 2011. Familjen fick inte heller rätt till att överklaga beslutet.

Raef Atalla berättar att han blev ledsen och grät när beslutet kom. Men eftersom familjen inte fick överklaga så vet han inte vad han ska göra eller känna nu.
– Jag blev ledsen och grät när jag fick se beslutet, säger han.
Per Skogh jobbar på Skatteverkets rättsavdelning. Han tror inte att det här problemet är helt ovanligt.
– Familjer som kommer från Syrien, där barnen är födda efter 2011, kan inte styrka förhållandet. Det är nog ett stort antal.

Ett DNA-prov skulle kunna bevisa att Ghada Hanna och Raef Atalla är föräldrar till sina barn. Men Skatteverket gör inga sådana tester.
– Det ligger inte inom Skatteverkets verksamhetsområde, säger han.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar