Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

fredag 17 juni 2011

Stämmer inte

Det första jag hittade på nu på morgonen var ett inslag på radio sjuhärad. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4559450

En intervju med utredningsexpert Bo Edwardsson som fullständigt ratar utredningen som ligger till grund för senaste omhändertagandet av tre barn. Han kallar den undermånlig och menar att den skall förkastas. Sakligheten är frånvarande.
Han säger:
"Bristerna han pekar på är bland annat ett ensidigt urval av uppgifter och personer där exempelvis vänner och bekanta till familjen som kunnat ge en annan bild har ignorerats, det handlar om godtyckligt tyckande, bristande källredovisning och oetiska metoder som att skriftligen bedöma hemmiljön genom att smygtitta in genom fönstren.”

Även GT har en artikel om det
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2472622/expert-sagar-socialtjanstutredning
Här tar de upp :
”I stället för att lyfta fram synpunkter från olika håll har man bara lyft fram de negativa, från släktingar som mycket sällan träffar familjen, säger han
- Det är som grannskvaller, men här är det släktingar som skvallrar. Jag kan inte se någon saklig grund”

Redan nu ligger det ett nytt inslag på sjuhärad. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=95&grupp=2894&artikel=4559450


I BT http://www.bt.se/nyheter/mark/(2822923).gm tar man nu tillbaka mediarekommendationerna som kom igår. Under rubriken Ren klumpighet står det:
– Vi är politiker 24 timmar om dygnet. Medborgare ska känna sig säkra på att deras synpunkter förs vidare och leder till att saker blir åtgärdade, säger Anita Lomander (S).

Konstigt.
Jag skickade en begäran om rättelse i vår utredning, den som Bo Edwardsson på uppdrag granskning inte ens vill kalla utredning. Den skickades till nämndemötet i onsdags, direkt via kommunens mail och till alla i nämnden som jag hittade mailadress till. Den togs inte ens upp utan lades bara som bilaga till vår akt.

Trots att jag lämnar en synpunkt/begäran både till nämnden och de allra flesta nämndeledamöter så tas den inte upp och jag får tydligen heller inte vare sig avslag eller rättelse.
Det stämmer alltså inte med vad de går ut med.

Konsekvenserna blir därmed att om någon begär ut utredningen kommer alltså inte rättelsen med och syns inte, vilket var poängen med det hela.

Jag ringde upp JO för att få veta vad som gäller. Om man kan eller har rätt att göra så.
Talade med en av deras jurister och fick veta att han inte kunde avgöra per telefon men trodde att det var ett lagbrott och han ansåg att jag skulle göra en formell anmälan.

PUL Person Uppgifts lagen säger att en begäran om rättelse måste föras in i det dokument som skall rättas. Det skall synas både det som stod innan och rättelsen.
En begäran om rättelse skall ochså godkännas eller avslås med i så fall motivering om varför man avslår d.v.s. går emot lagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar