Bakgrund

Välkommen till min blogg som ursprungligen startade utifrån att vi förlorade två fosterbarn barn som bott hos oss nästan hela sitt liv. Vår berättelse ligger kvar härunder för de som är inte följt oss från början. I början handlade det om vad som hände oss och hur man hanterade hela ärendet ifrån myndigheters håll. Hur utsatt och rättslös man är och hur utlämnad man känner sig.

Jag har bytt forum en gång men det var mest utifrån att det gamla ibland inte accepterade vissa länkar och det hakade upp sig m.m. Det var också en sida där man kunde stängas ner om någon anmälde så jag valde att flytta den hit. Det gjorde jag i oktober 2010.

Då det gäller oss och vårt ärende är det ingen som arbetar för att barnen skall tillbaka till oss. Heller ingen som aktivt jobbar för att vi skall få finnas kvar i barnens liv. Sommaren 2014 dömdes handläggaren och chefen samt ordförande som tog beslutet om omplacering. Det är bara tredje gången tjänstemän döms för tjänstefel vad jag vet. Man har alltså i alla instanser konstaterat att de gjorde fel. Likaså vem som gjorde fel. Ändå gört förvaltningen komunen allt för att plocka bort oss trots kritiken, domen och det faktum att de bott här nästan hela sitt liv och har sin grundanknytning till oss.

Bloggen, som från början handlade om vad jag tvingades göra för att bli hörd. Det jag skrev och har skrivit gjorde jag från början utifrån min frustration över hur de barn vi älskar behandlas och hur myndigheter misskötter sin myndighetsutövning. Men bloggen har mer och mer kommit att bli en politisk blogg där fokus har flyttats från vårt enskilda ärende till att handla om min kamp för att ändra lagar utifrån från alla brister jag uppräckt under vår resa. Jag utgår fortfaraden ifrån Mark men jag har fått och får hela tiden fler och fler berättelser från andra håll. Jag går inte in i ärenden eftersom jag inte har full insyn men ger råd för hur de kan driva själva. Men jag känner igen alldeles för mycket och anser att hela systemet då det gäller socialtjänsten behöver ses över. Allt från utbildning hanteringen, riktlinjer, tolkning och granskning av den.

Jag har engagerat mig politiskt och gjort att jag kan för att förändra situationen främst för utsatta barn men även familjehem som vi själva men även för biologiska föräldrar samt tjänstemännen som arbetar i yrket. Som sagt det som driver mig är behovet av ett bättre barnperspektiv, att inga barn skall behöva slitas ifrån dem de älskar och känner sig trygga med utan väldigt starka väl grundade skäl.


Jag/vi har starta en ny organisation BPIS (barnperspektivet i Sverige) som kommer att jobba för ett tydligare barnperspektiv i Sverige på alla områden som har med barn att göra. www.bpis.nu Vi finns även på facebook. Stödj oss gärna genom att bli medlem. En organisation som har målet att få alla organisationer som arbear för barn att samarbeta för att nå bättre framgång. Vi vill ha ett mycket tydligt barnperspektiv i alla instanser som har med barn att göra, allt från skola, domstolar, andra myndigheter, med personal som är utbildade runt barn och som utgå ifrån barnen och deras bästa. Barnperspektivet måste bli mer än ett fint ord på pappret. Det skall vara något alla jobbar och verkar utifrån.

tisdag 7 juni 2011

GT ledaren nationaldagen

I gårdagens GT skrev ledarskribenten Liv Landell återigen om Mark. http://gt.expressen.se/ledare/1.2460499/liv-landell-mark-struntar-i-socialstyrelsen Det handlar om det nya ärendet med de tre omhändertagna barnen.

Jag ringde faktiskt upp domaren i det nya ärendet och frågade honom om vad grunden för ett ordförande beslut var. Han ville veta varför jag undrade. Jag talade om att jag undrade om jag missförstått lagen eller om de missat hela sakfrågan och gått på sakfrågan istället. Då vägrade han svara och hänvisade till att om de gjort fel kommer nästa instans att kritisera dem.
Ja om någon orkar överklaga. Det är inte många som gör.

Jag frågade igen vad grunden för ett ordförande beslut var?
Jag frågade varför han inte ville svara och vilka av dem
1.sexuella övergrepp
2.grav misskötsel
3.fara för barnens liv
som uppfylldes här i detta ärendet?
Då hänvisade han till domen och hade inga fler kommentarer.

Liv Landell ledarskribenten i GT är juridikutbildad och väl påläst i vad och hur det skall vara. Både hon och ett flertal andra har reagerat över hur rätten missade sakfrågan.
Var det ett ordförande beslut från början?
Hur kan man fastställa LVU om det inte var ett ordförande beslut från början?

De reagerar över hur man förbigår grund punkterna i lagen och fastställer fortsättningen även om det innebär att man gått förbi lagen.
Är det OK att "ta lagen i egna händer" bara för att man ansåg att det fanns fog för ett LVU?
Kan man hävda att det fanns fog för ett LVU om beslutet togs inte skulle tagits av vice från första början?
Vem tittar på eller säkerställer att underlaget finns om ärendet inte kommer upp i utskottet som har den uppgiften?

Jag har ju under resans gång själv varit utsatt för detsamma. Barnen togs ju ifrån oss genom ett ordförande beslut. Om ärendet istället hade kommit upp i utskottet kanske de ställt frågor och omplaceringen hade kanske inte blivit av.
I vårt ärende var ju omplaceringen/omhändertagandet fel.
Många ifrågasätter hur det är denhär gången.

Fick även veta att skolan som barnen gick på har anmält till skolverket. För att de inte ville samarbeta med socialen i omhändertagandet. Anmälan är visst redan nedlagd det var inte skolverkets sak.
Det som förvånar ännu mera är att många av oss ”drabbade” har fått anonyma anmälningar på oss av olika art. Med information som inte finns på så många ställen. Vem tjänar på det och vem har tillgång till informationen?
Anmälan till skolverket är anonym men man kan undra vem som har intresse i att göra en sådan anmälan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar